🌶 #دیرین_دیرین
📺این قسمت : #بحران_تو_بحران

🔺مدیری که جلسه خودش رو نمی‌تونه مدیریت کنه, بحران رو چطور می‌خواد مدیریت کنه؟!

🌐

ویدئو های بیشتر