🎥 «همایش فضای مجازی» با شرکت پیرمردهای بالای ۶۰ سال که هیچ‌کدام حتی این فضا را نمی‌شناسند! #فرهنگی

154

🎥 «همایش فضای مجازی» با شرکت پیرمردهای بالای ۶۰ سال که هیچ‌کدام حتی این فضا را نمی‌شناسند! #فرهنگی

ویدئو های بیشتر