✅ امام جمعه ای که جان چندین نفر را نجات داده و هنوز در چادر زندگی می کند...

17

✅ امام جمعه ای که جان چندین نفر را نجات داده و هنوز در چادر زندگی می کند...

🔹#روایت_کرمانشاه
🔸#از_زبان_مردم

ویدئو های بیشتر