💢روايت دردناك و تکان‌دهنده يك جانباز شيميايي از روزگاری که بر این عزیزان می‌گذرد....

166

💢روايت دردناك و تکان‌دهنده يك جانباز شيميايي از روزگاری که بر این عزیزان می‌گذرد....
#شهدا_شرمنده‌ایم

ویدئو های بیشتر