🎥پاسخ طعنه آميز پوتين به سئوال خبرنگار آمریکایی آسوشيتدپرس

199

🎥پاسخ طعنه آميز پوتين به سئوال خبرنگار آمریکایی آسوشيتدپرس

🔺شما مطمئنید نرمال هستید؟
#سیاسی

ویدئو های بیشتر