فیلمی از آخرین دقایق زندگی کوهنوردان مشهدی و پس از صعود به قله کول‌جنو در اشترانکوه ؛ دقایقی پیش از بهمن مرگبار که جان ۹ نفر از آنها را گرفت

73

فیلمی از آخرین دقایق زندگی کوهنوردان مشهدی و پس از صعود به قله کول‌جنو در اشترانکوه ؛ دقایقی پیش از بهمن مرگبار که جان ۹ نفر از آنها را گرفت

?

ویدئو های بیشتر