❌معضلی که درتمام گروه های سنی وجود دارد⁉️

36

❌معضلی که درتمام گروه های سنی وجود دارد⁉️
📌بحران کمبود #ویتامین_D درکشور؛
کمبودی که نقش مهمی دربروز افسرگی،MS و آرتروز دارد🚫
📢 این هشدار ?

ویدئو های بیشتر