🔺حڪایت ۴۰ساله ی ما و عمو سام

126

🔺حڪایت ۴۰ساله ی ما و عمو سام

کنگره نمایندگان امریکا ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران را تصویب ڪرد.

👈💯

ویدئو های بیشتر