اینم از رَپ افغانی ، کم‌کم دارن از ما جلو میزنن..!!

105

اینم از رَپ افغانی ، کم‌کم دارن از ما جلو میزنن..!!
خیلی خوبه این؛ از دست ندین👌👌

ویدئو های بیشتر