حمل هواپیمای مسافربری توپولوف توسط بالگرد میل ۲۶، بزرگترین هلی‌کوپتر جهان

112

حمل هواپیمای مسافربری توپولوف توسط بالگرد میل ۲۶، بزرگترین هلی‌کوپتر جهان

صرفاجهت اطلاع:

ویدئو های بیشتر