منچستریونایتد مورینیو بدتر از یونایتد فن خال

34

منچستریونایتد مورینیو بدتر از یونایتد فن خال
"همه چیز بر گردن مورینیو است"
(زیرنویس فارسی)

ویدئو های بیشتر