🎥 سخنگوی آتش نشانی از مهار آتش‌سوزی در انبار 10 هزار متری چوب در جاده شهریار، شهرک باغستان خبر داد/این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت

126

🎥 سخنگوی آتش نشانی از مهار آتش‌سوزی در انبار 10 هزار متری چوب در جاده شهریار، شهرک باغستان خبر داد/این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت

ویدئو های بیشتر