صد چاقوی بی دسته سوارز برای بارسا!

169

صد چاقوی بی دسته سوارز برای بارسا!
"تنها فرصت طلایی بارسلونا همین حالاست"
(زیرنویس فارسی)

ویدئو های بیشتر