ویدیو: سیداو دروازبان ساوپا

108

ویدیو: سیداو دروازبان ساوپاولو برزیل در یک دیدار دوستانه، دفع توپ معروف به «حرکت عقرب» رنه هیگیتی کلمبیایی در سال 1995 در برابر تیم ملی انگلیس

ویدئو های بیشتر