ویدیو: همزمان با اظهارات نی

136

ویدیو: همزمان با اظهارات نیکی هیلی در مورد کمک موشکی ایران به حوثی ها، عربستان با انتشار این ویدئو ادعا کرده است که یک کارخانه تولید موشک زمی?

ویدئو های بیشتر