🍰 شیرینی تابان سنندج 🎂

88

🍰 شیرینی تابان سنندج 🎂
👈بومی😊✋
با دهها سال سابقه تولیدات خاص و متفاوت تولید #بستنی و شیرینی
انتخاب سنندجیها👌
شیرینی‌های تابان را اینج

ویدئو های بیشتر