قول میدم با دیدن این کلیپ شگفت زده شوید! وقتی میگیم دود از کُنده بلند میشه یعنی این پیرمرد😶☝️

59

قول میدم با دیدن این کلیپ شگفت زده شوید! وقتی میگیم دود از کُنده بلند میشه یعنی این پیرمرد😶☝️

ویدئو های بیشتر