معاون صادرات شرکت سایپا: پراید را با آپشن کمتر در عراق ۳۰ میلیون تومان می‌فروشیم.!😐😒😂😂

163

معاون صادرات شرکت سایپا: پراید را با آپشن کمتر در عراق ۳۰ میلیون تومان می‌فروشیم.!😐😒😂😂

مگه پراید آپشنم داره؟؟!


ویدئو های بیشتر