جواد خیابانی در جشن شب یلدا: مردم کرمانشاه ببخشید چهل شبه سوتی ندادم که بهم بخندید

86

جواد خیابانی در جشن شب یلدا: مردم کرمانشاه ببخشید چهل شبه سوتی ندادم که بهم بخندید

چقدر خوش قلبِ این مرد ❤️

👈🌹

ویدئو های بیشتر