آهنگ حمید هیرادو سرخاک داره به سبک مداحی میخونه 😐

196

آهنگ حمید هیرادو سرخاک داره به سبک مداحی میخونه 😐

🎶(شوخیه مگه بزاری بری نمونی / تویار منی نشون به اون نشونی) 🤦‍

🌐

ویدئو های بیشتر