🎥یک آرتیست با سلیقه ی چینی

89

🎥یک آرتیست با سلیقه ی چینی با وسائل آتش بازی و محترقه طرح زیبایی به نام "نردبانی رو به بهشت" به خاطر فوت مادربزرگش درست کرده که حدود ۵۰۰ متری

ویدئو های بیشتر