‏🔴نماینده پارلمان هلند هد

71

‏🔴نماینده پارلمان هلند هدیه کریسمس علیرضا جهانگیری سفیر ایران را درمقابل دوربین به سطل آشغال میریزد.چون فقط برای اعضای مرد پارلمان هدیه د?

ویدئو های بیشتر