گل دوم بارسلونا به رئال مادرید توسط مسی از روی نقطه پنالتی در دقیقه 62

134

گل دوم بارسلونا به رئال مادرید توسط مسی از روی نقطه پنالتی در دقیقه 62
رئال مادرید 0 - بارسلونا 2

🆔

ویدئو های بیشتر