کنایه مهران مدیری به شایعه مرگ اندی :))))))

97

کنایه مهران مدیری به شایعه مرگ اندی :))))))
مرحوم تاکید داشت انثال ما باید وسط باشن :))))

#ورود_آپارات👇🏻

ویدئو های بیشتر