قابل توجه هواداران عزیز

35

قابل توجه هواداران عزیز

طبق روال چند بازی گذشته، بلیت فروشی دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی توسط مسئولین مؤسسه کوثر، به صورت حضوری در ورزشگاه

ویدئو های بیشتر