🔸تخم مرغ وارداتی، هر شانه‌ ۱۲هزار و۶۰۰ تومان👇👇

161

🔸تخم مرغ وارداتی، هر شانه‌ ۱۲هزار و۶۰۰ تومان👇👇

📌اخبار كرج

ویدئو های بیشتر