🔻حاجی‌بابایی:

68

🔻حاجی‌بابایی:
دولت #یارانه پولدارها را قطع کند، چرا به مردم عادی فشار می‌آورد؟

🔺دولت ۶۳ هزارمیلیارد تومان از درآمد هدفمندی را در #بودجه ن

ویدئو های بیشتر