⚠️ هر آدمی حساسیت‌هایی داره.

159

⚠️ هر آدمی حساسیت‌هایی داره.
مثل حساسیت نسبت به خواب❕

حق نداریم به بهانه #شوخی_کردن دست بگذاریم روی حساسیت‌های شریکمون

❌بلکه باید ازحساس

ویدئو های بیشتر