✍سنگینی بارش برف در نقطه صفر مرزی استان آذربایجان غربی و تلاش خستگی ناپذیر غیور مردان این #سرزمین برای دفاع از مرز و بومشان☝️👌

173

✍سنگینی بارش برف در نقطه صفر مرزی استان آذربایجان غربی و تلاش خستگی ناپذیر غیور مردان این #سرزمین برای دفاع از مرز و بومشان☝️👌

ویدئو های بیشتر