🎥خشکسالی رکورد شکست!

185

🎥خشکسالی رکورد شکست!

🔹پاییز امسال خشک‌ترین پاییز ایران در ۶۷ سال گذشته بود.

ویدئو های بیشتر