🎥 فیلم لحظه ی خود کشی زن ۴۰ ساله در گیلان

96

🎥 فیلم لحظه ی خود کشی زن ۴۰ ساله در گیلان

🔹زنی ۴۰ ساله در گیلان پس از پرتاب دو فرزند ۱۰ ساله و ۱۰ ماهه خود، از طبقه پنجم یک ساختمان در گیلان،

ویدئو های بیشتر