🔴خبر فوری

54

🔴خبر فوری
مهاجرت مرغ ها از مرز عراق به ایران
هم اکنون درحال عبور از رود کارون هستن!
شنیدن تخم مرغ گرون شده دارن میان ایران تخم کنن😄


ویدئو های بیشتر