کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - نفت آبادان در برنامه نود:

32

کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - نفت آبادان در برنامه نود:

داور خطای پنالتی جاسم کرار روی فرشاد احمدزاده را نگرفت

🆔️

ویدئو های بیشتر