🎥 ورود یک دستگاه اتوبوس به ورودی یک زیرگذر در مسکو موجب کشته شدن دست‌کم 5 تن و زخمی شدن 15 تن دیگر شد/اسپوتنیک

138

🎥 ورود یک دستگاه اتوبوس به ورودی یک زیرگذر در مسکو موجب کشته شدن دست‌کم 5 تن و زخمی شدن 15 تن دیگر شد/اسپوتنیک

📡

ویدئو های بیشتر