🎥 حضور اسقف اعظم ارامنه در شورای شهر تهران برای نخستین بار و به مناسبت میلاد مسیح/ایسنا

139

🎥 حضور اسقف اعظم ارامنه در شورای شهر تهران برای نخستین بار و به مناسبت میلاد مسیح/ایسنا

❇️

ویدئو های بیشتر