🎥علی دایی در گزارشی از کمک

82

🎥علی دایی در گزارشی از کمک نقدی 9 میلیارد و 600 میلیون تومانی و ارسال 6 کامیون و تریلی کمک غيرنقدی به مردم زلزله زده کرمانشاه تا به امروز خبر د

ویدئو های بیشتر