#جنجالی
❌دفاع همه جانبه سیدجلال و ماهینی در دفاع از برنامه 90 بر علیه علی اکبر برقرار😂

الان وضعیت جوری شده که خود لنگی ها هم نمیدونن از مال ک

ویدئو های بیشتر