🎥آیا بادهای دیروز تهران نشان از زلزله احتمالی است⁉️

56

🎥آیا بادهای دیروز تهران نشان از زلزله احتمالی است⁉️

پاسخ کارشناس هواشناسی به شایعه‌ای که دیروز در شبکه‌های اجتماعی چرخید.
✅تهران فوری
h

ویدئو های بیشتر