🎬 «شی نورانی» در آسمان تبریز

165

🎬 «شی نورانی» در آسمان تبریز

🔹این اتفاق که از چندی قبل در اکثر شهرهای ایران رویت شده، این بار در آسمان تبریز شده و فعلا هیچ تشخیص قطعی درمو

ویدئو های بیشتر