🎥 شکوفه‌زدن درختان سیب و بادام در چلّه زمستان!

161

🎥 شکوفه‌زدن درختان سیب و بادام در چلّه زمستان!
شهرستان بادرود در نطنز اصفهان

#تداخل_فصلها
#گرم_شدن_زمین
#آلودگی_هوا


🇮🇷

ویدئو های بیشتر