🎥مشاهده #شی_نورانی اینبار در تبریز!

83

🎥مشاهده #شی_نورانی اینبار در تبریز!

گزارشات مردمی از مشاهده یک شی نورانی حدود ساعت ۷.۱۵ صبح امروز در آسمان تبریز حکایت دارد.

هنوز گزارش رسمی

ویدئو های بیشتر