🎥موریس تیلت کشتی گیر فرانسوی ، فردی است که کاراکتر غول انیمیشن دوست داشتنی « شرک » از او الهام گرفته شده ، سال 1954

92

🎥موریس تیلت کشتی گیر فرانسوی ، فردی است که کاراکتر غول انیمیشن دوست داشتنی « شرک » از او الهام گرفته شده ، سال 1954
__________________
💥 💥

ویدئو های بیشتر