🎥 #ببینید 📛ماموران شهرداری قم درب مغازه را به روی مغازه دار جوش داده اند‼️

37

🎥 #ببینید 📛ماموران شهرداری قم درب مغازه را به روی مغازه دار جوش داده اند‼️

#شمر
#واویلا😜

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر