حرف آخر زیدان درباره نیمکت نشینی ایسکو در ال‌کلاسیکو؛

89

حرف آخر زیدان درباره نیمکت نشینی ایسکو در ال‌کلاسیکو؛
"این من هستم که تصمیم می‌گیرم!"
(زیرنویس فارسی)

ویدئو های بیشتر