🎥 توضیح علی دایی در خصوص کمک‌های ۹میلیارد و ششصد میلیون تومانی جمع شده توسط مردم برای زلزله‌زدگان غرب کشور

64

🎥 توضیح علی دایی در خصوص کمک‌های ۹میلیارد و ششصد میلیون تومانی جمع شده توسط مردم برای زلزله‌زدگان غرب کشور

✅تهران فوری

ویدئو های بیشتر