طولانى ‌ترین قبر جهان متعل

187

طولانى ‌ترین قبر جهان متعلق به عمران نبی است که 30 متر طول و 80 سانت عرض دارد! البته این بدان معنا نیست که قد عمران 30 متر بوده، گويا برای تکریم ا

ویدئو های بیشتر