لحظه وقوع زلزله ۵.۲ ريشتري ٢٩ آذر در ملارد و صدای وحشتناک زلزله

116

لحظه وقوع زلزله ۵.۲ ريشتري ٢٩ آذر در ملارد و صدای وحشتناک زلزله


Join → 📺

ویدئو های بیشتر