🎥 #ببینید 📛رهبرانقلاب خطاب به احمدی نژاد

45

🎥 #ببینید 📛رهبرانقلاب خطاب به احمدی نژاد
و اشخاص بی‌تقوایی که امروز دارند در داخل کشور، کار دشمن را میکنند

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر