🎥مشاهده «شی نورانی» در آسمان تبریز

143

🎥مشاهده «شی نورانی» در آسمان تبریز

🔹این اتفاق که از چندی قبل در اکثر شهرهای ایران رویت شده، این بار در آسمان تبریز شده و فعلا هیچ تشخیص قطع

ویدئو های بیشتر