🎥 علی دایی در گزارشی از کمک

37

🎥 علی دایی در گزارشی از کمک نقدی ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و ارسال ۷۶ کامیون و تریلی کمک غيرنقدی به مردم زلزله زده غرب کشور تا به امروز خب

ویدئو های بیشتر